Giá treo máy chiếu


Giá treo máy chiếu 0.65m

Vật liệu bằng sắt,

sơn tĩnh điện

Giá treo máy chiếu 1.2m