Màn chiếu ba chân

Quay lại Bản in YahooKÍCH THƯỚC

MÃ SỐ

60” x 60” (1,53 x 1,53 m)

LT(D)6060M

70” x 70” (1,8 x 1,8 m)

LT(D)7070M

84” x 84” (2,2 x 2,2 m)

LT(D)8484M

96” x 96” (2,4 x 2,4 m)

LT(D)9696M