Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh
Tuyển dụng Nhân viên kế toán tổng hợp
Tuyển dụng Nhân viên kế toán tổng hợp cho văn phòng Hà Nội
Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật
Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật cho văn phòng Hà Nội
Tuyển dụng tháng 11/2015
Minh Nam Tech JSC. có nhu cầu tuyển dụng NVKD cho cả 2 văn phòng Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh
Tuyển dụng tháng 7/2015
Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ Minh Nam có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh Doanh.
Thông tin tuyển dụng tháng 6/2015
Minh Nam Tech JSC. có nhu cầu tuyển dụng 05 ứng viên cho vị trí nhân viên kinh doanh
Tuyển dụng tháng 2/2015
Minh Nam Tech JSC. có nhu cầu tuyển dụng 05 ứng viên cho vị trí NVKD phân phối tại Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh
12